Hlavní obsah

SPOLEČNÁ PÉČE
PRO ŠŤASTNĚJŠÍ
ZÍTŘKY

V LANCÔME VĚŘÍME
V SÍLU PÉČE A ŠTĚSTÍ

"A i když to pro různé lidi může znamenat něco jiného, všichni víme, jaké to je. Proto jim pomůžeme tím, že budeme pečovat o to, na čem jim skutečně záleží. Protože péče je v naší DNA?
Budeme pečovat o životní prostředí tím, že budeme chránit biodiverzitu pro další generace a podporovat odpovědnější volbu spotřeby. A budeme se starat o všechny ženy tím, že jim pomůžeme napsat jejich vlastní šťastnější budoucnost.
V Lancôme věříme, že síla péče může skutečně změnit svět a vybudovat šťastnější a udržitelnější budoucnost pro všechny.

Tak pojďte a připojte se k tomuto hnutí"

"Dnes potřebuje svět péči víc než kdy předtím. Značka Lancôme se od svého vzniku před více než 85 lety prosazuje péči a změnu jako součást svých základních hodnot. Jako jeden z předních výrobců luxusní kosmetiky máme odpovědnost pomáhat, řešit zásadní světové a společenské výzvy, abychom dále budovat šťastnější a udržitelnější budoucnost pro všechny.
V Lancôme urychlujeme svou globální transformaci tím, že řešíme nejpalčivější problémy současnosti, chráníme biodiverzitu, podporujeme zranitelné ženy po celém světě a umožňujeme zákazníkům, aby se rozhodovali pro udržitelnější spotřebu a stali se aktéry změny."

FRANÇOISE LEHMANN
GLOBÁLNÍ PREZIDENTKA ZNAČKY LANCÔME

AT LANCÔME WE BELIEVE
IN THE POWER OF CARE AND HAPPINESS

And while it might mean different things to different people, we all know how it feels. So we will help by caring for what really matters to them. Because care is in our DNA?
We will care for the environment, by protecting biodiversity for generations to come, and encouraging more responsable consumption choices. And we will care for all women, by helping them write their own happier futures.
At Lancôme, we believe the power of care can truly change the world and build a happier, more sustainable future for all.

So come and join the movement


"Today and more than ever, the world needs care. Since its creation over 85 years ago, aLancôme has championed care and transformation as part of its core values. As one of the leading luxury beauty brands, we have a responsibility to help tackle the crucial planetary and societal challenges to further build a happier and more sustainable future for all.
At lancôme we are accelerating our global transformation by tackling today's most pressing issues by protecting biodiversity, by supporting vulnerable women around the world, and by empowering customers to make more sustainable consumption choices and become actors of change."


FRANÇOISE LEHMANN
LANCÔME GLOBAL BRAND PRESIDENT

TAKTO SE STARÁME

DOPLŇUJTE A
RECYKLUJTE

The image source is required to get it's HTML representation
Pro nejlepší zážitek prosím otočte zařízení